JOHAN ULLMAN – PERSONLIG TRÄNARE

Mina program är till för dig/er som vill må bättre, se bättre ut och prestera på topp. Läs mer om de unika helhetsgrepp jag erbjuder för hälsa individuellt eller i grupp. Lång erfarenhet och mängder av goda referenser att ta del av!

En översikt över våra tjänster

 

PERSONLIG TRÄNING / FUNKTIONELL FYSTRÄNING

Som personlig tränare hjälper jag dig förbättra din fysik på ett säkert och effektivt sätt. Standarden är branschledande och baseras på den senaste vetenskapen inom träning, näringsfysiologi och coachning.

Läs mer

KOSTRÅDGIVNING / NÄRINGSTERAPI

Kosten spelar en avgörande roll för kroppsform, prestationsförmåga och hälsa. Som personlig tränare individualiserar jag ditt kostprogram avseende energi- och näringsintag. De flesta blir mycket positivt överraskade över vilka starka resultat de får av kostrådgivning.

Läs mer

REHABILITERING / IDROTTSSKADOR

Skador och smärtor av olika slag är mycket vanliga. Som idrottsmedicinare och personlig tränare diagnostiserar och behandlar jag ortopediska skador och idrottsskador av olika slag. Jag förklarar vad som orsakar besvären, åtgärdar dem och lär dig hur du motverkar framtida problem.

Läs mer

MASSAGE, MANUELLA BEHANDLINGAR

Som idrottsmedicinare och personlig tränare använder jag ofta massage och andra manuella behandlingsformer som stretching, mobilisering och manipulationsbehandling. Detta för att öka rörligheten, minska smärtor, samt motverka stress och öka välbefinnandet

Läs mer

HÄLSOCOACHNING, MOTIVERANDE SAMTAL

Som idrottsmedicinare och personlig tränare hjälper jag dig förändra livsstil genom personlig coachning. Vetenskaplig forskning visar att det är det effektivaste stödet för att förbättra sin egna hälsa på ett hållbart sätt. Därför ingår coachning med KBT inriktning som en självklar del i Träning är medicins program.

Läs mer

HÄLSOKONTROLL

Är du mån om din hälsa? Vill du öka kunskaperna om hur din livsstil påverkar din medicinska hälsa eller vilken effekt dina kost- och träningsförändringar haft? Genomför Träning är medicins unika hälsokontroll!

Läs mer

HÄLSOFÖRELÄSNING, PROGRAM FÖR GRUPPER

Jag håller regelbundet föreläsningar och events för grupper. Låt mig dela med mig av min passion och kunskaper om hälsa för att inspirera era medarbetare till en hälsosam livsstil.

Läs mer

TRÄNING ÄR MEDICIN – VETENSKAP

Som personlig tränare utnyttjar jag träning som den fantastiska medicin den är. Träning verkar både förebyggande och behandlande mot en lång rad vanliga och farliga sjukdomar som hjärt-kärl sjukdom, diabetes, ryggbesvär och depression. Garanterat utan negativa biverkningar!

Läs mer

VIKTMINSKNINGSPROGRAM

Detta är programmet för dig som med stöd av mig som idrottsmedicinare och personlig tränare söker hållbar viktminskning genom livsstilsförändring. I programmet jobbar vi med kost, träning och mentalt välbefinnande för att nå maximala resultat och ge dig bästa förutsättningar för permanent viktnedgång.

Läs mer