Hälsoföreläsningar

Lång erfarenhet och mängder av goda referenser! 

Företagets effektivitet bygger på frisk och välmående personal

Personalens välbefinnande och hälsa står i arbetsgivarens intresse inte bara ur etisk synvinkel och image perspektiv.

Personalens hälsa har i upprepade studier även visats avgörande för att medarbetarna ska vara produktiva och prestera på topp i sina arbeten. Därmed påverkar hälsoläget i personalen företagets lönsamhet. Hälsan hos den enskilda medarbetaren har tidigare ofta ansetts vara en privat angelägenhet. Men så är inte fallet då majoriteten av den arbetsföra befolkningen bevisats ha för låg kondition för att utnyttja sin arbetskapacitet fullt ut. Detta gäller även personer med vanliga skrivbordsarbeten utan extra fysiska krav.

Majoriteten av svensk arbetskraft har för låg kondition för att orka med ett vanligt skrivbordsarbete åtta timmar per dag!

Utöver låg kondition är stressrelaterad sjukdom/ohälsa, kronisk värk, trötthet och övervikt mycket vanliga besvär hos medarbetare. Gemensamt för dessa är att vi har stora möjligheter att minska eller eliminera dessa besvär med större kompetens och motivation för hälsa!

Vi kan förbättra hälsan på företaget och idag finns kunskapen och många exempel på hur hälsosatsningar i en organisation blir framgångsrika!

Skapar ni förutsättningar för hälsa hos er personal och bästa möjliga arbetsprestationer? Hur mycket kostar era sjukskrivningar?

Att satsa på hälsa på företaget har en rad fördelar:

  • Förbättrad lönsamhet genom produktivitetsökning* och färre sjukdagar
  • Förbättrad intern och extern image
  • Större gemenskap i personalgruppen

*20% på en genomsnittlig svensk arbetsplats

Syftet med mina hälsoföreläsningar är att öka insikten om kopplingarna mellan kropp och hjärna och tydliggöra sambanden mellan den egna livsstilen, hälsan och prestationsförmågan. Vi kan själva ta ett större ansvar och förbättra våra förutsättningar med enkla men konsekventa beteendeförändringar. Allt serverat med stor igenkänningsfaktor, värme och humor.

Med lång erfarenhet motiverar och inspirerar jag era medarbetare till att ta ansvar för sin hälsa och göra smartare val i vardagen.

Vetenskapen utvecklas snabbt på hälso- och livsstilsområdet. Med utgångspunkt i modern vetenskap tillsammans med lång erfarenhet av medicinskt förebyggande och prestationshöjande arbete guidar jag er samtidigt praktiskt med massor av enkla och effektiva råd. Fritt från floskler och ovetenskapligt tyckande.

Föreläsningarna kan skräddarsys utefter behov och önskemål på just ert företag / grupp av medarbetare.

Föreläsningstid 60-180 min. Jag kombinerar med fördel föreläsningen med gruppträning med rörlighets- styrke- el konditionshöjande profil. Det kan även integreras som en workshop under en halv- el heldag.

Jag håller följande hälsoföreläsningar:

Hälsoföreläsning – Bli ditt bästa jag!

Ta del av denna riktiga energihöjare som ökar motivationen för en aktiv och sund livsstil hos era medarbetare. Jag delger de smartaste sätten att förbättra sin hälsa och öka sin energinivå på både på och utanför jobbet och många inspirerande exempel utifrån egna erfarenheter som läkare, personlig tränare och coach.

“Johans föreläsning och hälsoworkshop var fantastiskt inspirerande och lärorik! En blandning av ny spännande vetenskap och personliga exempel presenterades på ett mycket medryckande sätt. Befriande med en välutbildad hälsoföreläsare och alla fick verkligen möjlighet att öka sin hälsomedvetenhet, ställa frågor och få bra svar. Rekommenderas starkt!”

– Michael Cohn, läkare, VD Nanor AB

“- Johan har ett otroligt engagemang och positiv energi vilket smittar av sig på alla som lyssnar!”

– Johani Karonen, Högskolan i Skövde

Hälsoföreläsning – stress och sömn

Föreläsningen förklarar hur stress och sömn fungerar och påverkar kropp, hjärna och arbetsprestationer. Hur vi identifierar hög stressnivå hos oss själva och omgivningen för att lättare fånga upp oss själva och varandra. Hur vi utnyttjar stress positivt för vårt välbefinnande och prestationsförmåga. Hur vi motverkar långvarigt förhöjda stressnivåer med negativa hälsoeffekter. Fördjupad insikt om sömnens avgörande betydelse för stressreglering och hälsa med konkreta exempel på hjärnfunktioner som minne och koncentration. Beprövade verktyg för att motverka för hög stress och främja god sömn. Betydelsen av fysisk träning, socialt stöd, andning- och avspänningsteknik.

 

Vi är oerhört nöjda och glada för att ha fått ta till oss dina verktyg och din kunskap. Så givande på alla sätt! Du är både duktig på att förmedla innehållet via ditt sätt att presentera samt att innehåller är oerhört intressant och lätt att ta in för oss som publik. Din insats efteråt där du svarade på frågor uppskattades oerhört och jag fick från alla håll höra hur positivt dessa två tillfällen uppfattades. Stort tack! Hoppas verkligen att vi får fler tillfällen framöver där vi har möjlighet att anlita dig igen”

Maria Jonsson Dayspring AB

Hälsoföreläsning – Mat för resultat

Föreläsningen ökar insikten om kostens avgörande roll för hälsa och prestationsförmåga. Hur vi kan skapa en funktionell balans mellan bränsle och njutning i vårt förhållningssätt till mat och dryck. Vilka kostrelevanta tester vi kan göra, hur vi formulerar och följer upp smarta kostmål.
Vidare visar vi hur du tar reda på ditt individuella energi- och näringsbehov och
preciserar ditt kostupplägg med avseende på livsmedel, sammansättning, portionsstorlek och näringsmässig timing.

Vi skapar klarhet i eventuell förvirring kring kosttrender, dieter och motsägelsefulla råd som cirkulerar.
Vilka kostaspekter som är extra viktiga i samband med träning, idrott och tävling.
Sist men inte minst hur vi lyckas med kostförbättringar i vardagen – hur vi skapar resultatgivande rutiner och hur vi motiverar oss till bestående kostförbättringar. En föreläsning som gör skillnad.

“Mycket intressant och lärorikt! Vi lärde oss så mycket mer om kost och hur man skapar bättre vanor och vilken skillnad vissa detaljer verkligen gör för våra medarbetares resultat. Superbra!”

– Robert Karlmark, VD Kluber Lubrication AB (vars personal genomgick Träning är medicins hälsoprogram)

“STORT TACK för din kostföreläsning!
Det var otroligt inspirerande och roligt att lyssna och få konkreta råd och tips. Du gav väldigt nyttig och viktig information. Alla var jättenöjda och tyckte det va toppen!”

– Emelie Hansson, marknadskoordinator Academedia AB

 

 

Hälsoföreläsning – Träning är medicin

Föreläsningen ger nya insikter om träningens fantastiska effekter på hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga. Jag beskriver viktiga personliga förutsättningar att ta hänsyn till och hur framgångsrika träningsupplägg planeras och justeras för att passa individer med skiftande målsättningar. Skadeförebyggande träning. Jag delger er de senaste forskningsrönen inom träning och oliak typer av prestation och många personliga erfarenheter från min egna tränarverksamhet och livsstilsmottagning.

Hälsoföreläsning – Att coacha sig själv till hälsosam livsstil

Har du svårt att skapa eller upprätthålla sunda vanor? Du är inte ensam. Bristande lust är den dominerande orsaken till att människor slutar träna och leva hälsosamt, men det finns hjälp! Föreläsningen beskriver hur motivation för träning och hälsa bäst stimuleras och hur olika hinder på vägen kan hanteras. Beprövade verktyg från bland annat kognitiv beteendeforskning, mental träning och positiv psykologi. Personlig inspiration från tio års hälsofrämjande arbete.

Hälsoprogram

Förutom föreläsningar erbjuder jag även hälsoutvecklingsprogram för företag. Programmen pågår under en avtalad tid och innehåller olika hälsoutvecklande moment såsom:

  • Hälsoprofil av samtliga medarbetare (nulägesanalys)
  • Gruppträningar
  • Individuell hälsocoachning av utvalda medarbetare
  • Föreläsningar
  • Uppföljande tester av medarbetarnas hälsa

Programmen kan skräddarsys utefter er organisations behov och önskemål.


 Kontakta mig redan idag!

 Tillbaks till alla tjänster