FÖRETAGETS  EFFEKTIVITET OCH LÖNSAMHET BYGGER PÅ FRISK OCH PRODUKTIV PERSONAL!

Digitala och fysiska hälsoföreläsningar

Personalens hälsa står i arbetsgivarens intresse inte bara ur ett etiskt och image perspektiv. Personalens hälsa har faktiskt också ett direkt inflytande på produktiviteten och lönsamheten. Hälsan hos den enskilda medarbetaren har tidigare ofta ansetts vara en privat angelägenhet. Men så är inte fallet då majoriteten av den arbetsföra befolkningen bevisats ha för dålig fysik för att utnyttja sin maximala arbetskapacitet. Detta gäller även personer med stillasittande arbeten.

Skapar ni förutsättningar för hälsa hos er personal och bästa möjliga arbetsprestationer? Hur mycket kostar era sjukskrivningar?

Ni kan i hög grad påverka detta och idag finns många studier och praktiska exempel på att hälsosatsningar i en organisation kan vara mycket lönsamma!

Att arbeta hälsofrämjande i organisationen har en rad fördelar:

  • Potentiellt kraftigt förbättrad lönsamhet genom färre sjukdagar men framförallt genom produktivitetsökning*
  • Förbättrad intern och extern image
  • Större gemenskap i personalgruppen

*Ca 20% på en genomsnittlig svensk arbetsplats

Syftet med mina presentationer är att öka insikten om hälsans betydelse för arbetsprestationer, sambanden mellan den egna livsstilen och hälsan och mest av allt: att inspirera och motivera era medarbetare till att ta ansvar för sin egen hälsa och göra smartare val i vardagen.

Vetenskapen utvecklas mycket på snabbt på hälso- och livsstils-området. Med utgångspunkt i modern vetenskap och lång erfarenhet av medicinskt- och förebyggande/optimerande hälsoarbete guidar jag er samtidigt praktiskt med massor av enkla, effektiva råd. Fritt från floskler och icke underbyggt tyckande.

Föreläsningarna kan skräddarsys efter behov och önskemål i just er organisation / grupp av medarbetare.

Jag håller följande hälsoföreläsningar:

Hälsoföreläsning – Inspiration hälsa!

Den här föreläsningen är en riktig energihöjare och ökar motivationen för en aktiv och sund livsstil hos era medarbetare. Jag delger de smartaste sätten att förbättra sin hälsa och öka sin energinivå både på och utanför jobbet och många inspirerande exempel utifrån egna erfarenheter som läkare, personlig tränare och coach.

”Johans föreläsning och hälsoworkshop var fantastiskt inspirerande och lärorik! En blandning av ny spännande vetenskap och personliga exempel presenterades på ett mycket medryckande sätt. Befriande med en välutbildad hälsoföreläsare och alla fick verkligen möjlighet att öka sin hälsomedvetenhet, ställa frågor och få bra svar. Rekommenderas starkt!”

– Michael Cohn leg. läkare, VD Nanor AB

”- Johan har ett otroligt engagemang och positiv energi vilket smittar av sig på alla som lyssnar!”

– Johani Karonen, Högskolan i Skövde

Hälsoföreläsning – stress och sömn

Föreläsningen förklarar hur stress och sömn fungerar och hur de påverkar kropp, hjärna och arbetsprestationer. Hur vi identifierar hög stressnivå hos oss själva och omgivningen för att lättare fånga upp oss själva och varandra. Hur vi utnyttjar stress positivt för vårt välbefinnande och prestationsförmåga. Hur vi motverkar långvarigt förhöjda stressnivåer med negativa hälsoeffekter. Fördjupad insikt om sömnens avgörande betydelse för stressreglering och hälsa med konkreta exempel på hjärnfunktioner som minne och koncentration. Beprövade verktyg för att motverka för hög stress och främja god sömn. Betydelsen av fysisk träning, socialt stöd, andning- och avspänningsteknik.

Hälsoföreläsning – Kost för hälsa och prestation

Föreläsningen beskriver kostens avgörande roll för vår personliga hälsa och prestationsförmåga. Hur vi kan skapa en funktionell balans mellan bränsle och njutning i vårt förhållningssätt till mat och dryck. Vilka kostrelevanta tester vi kan göra, hur vi formulerar smarta målsättningar och hur uppföljning av dessa sker.
Vidare beskrivs hur du får reda på ditt individuella energi- och näringsbehov.
Jag går igenom praktiskt kostupplägg: livsmedel, sammansättning, portionsstorlek och näringsmässig timing. Vi skapar klarhet i eventuell förvirring kring dieter etc.
Vidare belyses viktiga kostaspekter i samband med träning och idrott.
Slutligen hur vi lyckas med kostförbättringar i vardagen – hur vi skapar resultatgivande rutiner och hur vi motiverar oss till bestående kostförbättringar.

”Mycket intressant och lärorikt! Vi lärde oss så mycket mer om kost och hur man skapar bättre vanor och vilken skillnad vissa detaljer verkligen gör för våra medarbetares resultat. Superbra!”

– VD Kluber Lubrication AB (vars personal genomgick Träning är medicins hälsoprogram)

Hälsoföreläsning – Träning är medicin

Föreläsningen ger nya insikter om träningens fantastiska effekter på hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga. Jag beskriver viktiga personliga förutsättningar att ta hänsyn till och hur framgångsrika träningsupplägg planeras och justeras för att passa individer med skiftande målsättningar. Skadeförebyggande träning. Jag delger er de senaste forskningsrönen inom träning och oliak typer av prestation och många personliga erfarenheter från min egna tränarverksamhet och livsstilsmottagning.

Hälsoföreläsning – Att coacha sig själv till hälsosam livsstil

Har du svårt att skapa eller upprätthålla sunda vanor? Du är inte ensam. Bristande lust är den dominerande orsaken till att människor slutar träna och leva hälsosamt, men det finns hjälp! Föreläsningen beskriver hur motivation för träning och hälsa bäst stimuleras och hur olika hinder på vägen kan hanteras. Beprövade verktyg från bland annat kognitiv beteendeforskning, mental träning och positiv psykologi. Personlig inspiration från tio års hälsofrämjande arbete.

Hälsoprogram

Förutom föreläsningar erbjuder jag även hälsoutvecklingsprogram för företag. Programmen pågår under en avtalad tid och innehåller olika hälsoutvecklande moment såsom:

  • Hälsoprofil av samtliga medarbetare (nulägesanalys)
  • Gruppträningar
  • Individuell hälsocoachning av utvalda medarbetare
  • Föreläsningar
  • Uppföljande tester av medarbetarnas hälsa

Programmen kan skräddarsys utefter er organisations behov och önskemål.


 Kontakta mig redan idag!

 Tillbaks till alla tjänster