Effektiv och skön kombination av massage, manuell terapi och personlig träning!

Som idrottsmedicinare och personlig tränare använder jag massage, en beprövad behandlingsmetod som framförallt har goda effekter mot smärtor från rörelseapparaten, för att öka välbefinnandet och för att skapa lugn och ro. Läkekonstens “fader” Hippokrates uttalade redan under antiken att läkare bör behärska massage teknikerna för att behandla sina patienter. Och få behandlingar är ju skönare än en riktig massage!

Om du har spända och/eller ömmande muskler kombinerar jag ofta massage och triggerpunktsbehandling (akupressur) för bästa effekt.

Massagens positiva effekter har flera orsaker. Några av de effekter man i vetenskapliga studier påvisat med massage är:

  • Ökad cirkulation och minskade spänningar i kroppens muskler
  • Ökade halter av endorfiner, kroppens egna “må-bra” ämnen (smärtlindrande, stämningshöjande)
  • Ökad halt av kroppens “lugn och ro” hormon oxytocin (puls/blodtryckssänkande, smärtlindrande)
  • Lägre halter av stresshormoner (adrenalin, kortisol)
  • Minskad smärta via “gate” teorin (blockering av smärtimpulser genom inflöde av tryck och beröring)

Effekter av massage:

  • Främjar avspänning
  • Skapar lugn och ro
  • Mjukar upp stela, spända muskler
  • Ger smärtlindring och ökat välbefinnande

Jag kombinerar mycket ofta massage med personlig träning och annan manuell terapi som stretching, mobilisering och manipulation används också vid behov för att återställa normal rörlighet i leder, muskler och bindväv.

Behandlingarna kan ske separat eller i kombination med personlig träning. Manuell terapi med dessa metoder ger ofta mycket bra effekt i kombination med personlig träning och massage. De är samtidigt mycket skonsamma och säkra behandlingsmetoder.


 Kontakta mig redan idag!

 Tillbaks till alla tjänster