Fördelar Träning är medicin® personlig coachning (sammanfattning):

  • Personlig coachning på beteende-medicinsk, vetenskaplig grund (KBT, motiverande samtal)
  • Alltid 100% fokus på dig och din utveckling
  • Holistisk (helhets) inriktning för bästa samverkan mellan kropp och psyke
  • Samtal, övningar/uppgifter och personlig träning/kostrådgivning i effektiv kombination

Människan är skapt för rörelse och att träna regelbundet är en förutsättning för god hälsa. Många är det som vill börja träna för att må och prestera bättre eller som en del i sjukdomsbehandling. Men tyvärr är det många som inte lyckas med att göra träningen till en självklar del i livet. Lika självklar som att äta, sova och borsta tänderna!

Den avgörande orsaken är för de flesta bristande motivation.

Motivationen kan vara fantastisk till en början (som efter jul- och nyårshelgen!) men falna inom bara några veckor. Motivation för hälsa är en dynamisk process beroende av flera fysiska och mentala funktioner. För långsiktig motivation och framgång är det avgörande att dina personliga nycklar (drivkrafter) identifieras och stimuleras. Det är också av yttersta vikt att du utgår från dina egna förutsättningar, sätter smarta mål och strukturerat följer upp dina insatser. För dig som vill skapa hållbara förändringar (förbättra livsstilen) krävs det ett helhetsgrepp om hälsan där fysiska såväl som psykiska förhållanden beaktas och bearbetas (helst personlig träning och coachning)

Som din personliga tränare  hjälper jag dig självklart med detta! Alltså inte bara med att nå snabba fysiska resultat utan även att bygga en riktigt stark motivationsgrund för långsiktig hälsa. För optimal hälsa livet ut!  Detta sker genom personlig coachning och motiverande samtal utifrån beprövade hälso-psykologiska verktyg. Personlig coachning sker i en skön, avskild miljö på min mottagning som ligger helt i anslutning till personlig träning och träningslokalen. Motiverande samtal är en vetenskapligt beprövad metod utvecklad ur den senaste hälsoforskningen för att skapa personliga livsstilsförändringar.

Våra möten planeras helt utifrån dina möjligheter och behov och följs alltid upp noggrannt för att ge dig de bästa förutsättningarna att skapa bestående förändringar. Personlig coachning kombineras med personlig träning (fysträning) för bästa effekt.


 Kontakta mig redan idag!

 Tillbaks till alla tjänster