Fördelar Träning är medicin®  kostrådgivning med personlig träning (sammanfattning):

  • Den bästa tjänsten i kombination med personlig träning för dig som vill gå ner i vikt/minska på fett!
  • Kostrådgivning utan löst prat eller onödigt krångel. Fokus på de kunskaper och färdigheter som ger resultat.
  • Kostrådgivning med tillgång till marknadens bästa kostanalys-program under hela samarbetet
  • Beprövade kostråd utifrån dina specifika behov och mål
  • Kostrådgivning inkluderar, precis som personlig träning, noggranna tester och uppföljningar

Kostrådgivning förbättrar din kroppsform, hälsa och prestationsförmåga!

Rätt kost är av avgörande vikt för att komma i form, prestera på topp och förebygga hjärt-kärl sjukdomar. Många har mycket stor potential till bättre hälsa genom kostförändringar. Den ursprungliga, näringsrika maten är ofta ersatt av energirik men näringsfattig industrimat som i sin tur leder till övervikt, nedsatt energi och många andra hälsoproblem.

En och samma kost passar inte alla människor!

Under kostrådgivning får du efter inledande intervju och tester reda på vilken slags kost som passar din kropp bäst för att du ska utvecklas på det sätt du önskar. Som din kostrådgivare lär jag dig hur du får i dig rätt energiinnehåll och mängd av viktiga näringsämnen. Du lär dig vilka livsmedel du ska äta, i vilken mängd och också när under dygnet.

Genom en noggrann initial kostanalys samt internetbaserad kostregistrering kan kostrådgivningen hos mig ske med stor individuell precision. Du får kontinuerligt veta vad, när och hur mycket du ska äta för att ge din kropp de rätta förutsättningarna att uppnå dina mål.

Kostrådgivningen har en praktisk beteendeinriktning med utgångspunkt från dig, din vardag och ditt ätande/drickande. Samtalen förs utifrån de situationer du befinnner dig i, inklusive svårare situationer som bjudningar, helger och semestrar. Du lär dig äta rätt i och utanför hemmet och strategier för att behålla balansen i ditt energi- och näringsintag. I vissa fall kompletteras maten med beprövade kosttillskott.

Resultaten beträffande kroppsform och fysisk prestationsförmåga mäts fortlöpande med tester.

Kostrådgivning kombineras i regel med personlig träning för bästa möjliga effekt på kroppsform, hälsa och prestationsförmåga. Kombinationen av denna preciserade kostrådgivning och personliga träning ger förutom fantastiska resultat på fysiken en starkare motivation då förståelsen för samverkan mellan kost och träning ökar.


 Kontakta mig redan idag!

 Tillbaks till alla tjänster